పిసిసి సభ్యులు పుచ్చకాయల వీరభద్రానికి ఘనంగా సన్మానం

పిసిసి సభ్యులు పుచ్చకాయల వీరభద్రానికి ఘనంగా సన్మానం -ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన జిల్లా, నగర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు ఖమ్మం/ అక్షిత…
Breaking